ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Розділ І. Загальні положення

 1. Фізична особа – підприємець Чекальська Наталя Олександрівна,
  реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2654319325 (далі –
  Власник) який зареєстрований і діє відповідно до вимог законодавства України,
  приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних всіх осіб,
  які відвідали Web – сайт https://www.nataconsultations.com/ (далі – «Сайт»), у
  зв’язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних
  (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована
  або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши
  максимально комфортні умови використання Сайту кожному користувачеві. У
  цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика
  конфіденційності») встановлено порядок здійснення Власником обробки
  персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі
  використання таких персональних даних, взаємодія Власником з третіми
  особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до
  персональних даних, а також контактна інформація для користувача щодо
  отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх
  персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть
  виникнути у користувача щодо практики захисту персональних даних.
 2. Сайт належить на праві власності Власнику. Всі об’єкти права інтелектуальної
  власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено,
  належать на праві власності Власнику.
 3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних,
  організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Власник з метою
  забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб –
  споживачів, які є користувачами Сайту, крім випадків, коли така інформація
  особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.
 4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних
  даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації,
  володільцем якої є споживач.
 5. Власник вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання
  заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

 1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з
  цивільно – правовими відносинами між Власником та споживачем, споживач,
  користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт,
  надає Власнику дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та
  використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)
  персональних даних, володільцем яких він являється.
  1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з
  цивільно – правовими відносинами між Власником та споживачем, споживач,
  користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт,
  надає Власнику дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.
 2. Згода споживача, яка надається Власнику на збирання, обробку, зберігання та
  використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)
  персональних даних та їх передачу третім особам оформляється шляхом
  проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання,
  накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
 3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та
  використання яких (у тому числі з використанням автоматизованих засобів)
  споживач надає дозвіл Власнику, входить:
 4. прізвище, ім’я, по – батькові;
 5. місце реєстрації;
 6. стать;
 7. місце проживання;
 8. інформація про сімейний стан;
 9. дата та місце народження споживача;
 10. номери засобів зв’язку (телефон, e – mail та ін.);
 11. інформація про географічне розташування;
 12. інформація про банківські та інші фінансові операції;
 13. доменне ім’я, ІР-адреса, вид браузера та операційної системи,
  ….Інша інформація, яка самостійно вноситься споживачем.

Розділ ІІІ. Порядок та місце зберігання Персональних даних

 1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та
  використання яких споживач надає доступ Власнику зберігаються безстроково,
  якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням
  споживача.
 2. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-
  центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів
  Сайту. Місцем зберігання та обробки персональних даних споживача є: 69001,
  Запорізька обл., Запоріжжя, Вознесенівський район, Олега Кошевого, буд. 4
 3. Місцезнаходженням Власника є: 69001, Запорізька обл., Запоріжжя,
  Вознесенівський район, Олега Кошевого, буд. 4

Розділ IV. Права споживача

 1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для
  збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Власником та, які
  врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», має право:
  1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних,
  мету їх обробки, місцезнаходження Власника;
  1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних
  даних;
  1.3. На доступ до своїх персональних даних;
  1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його
  персональні дані;
  1.5. пред’явлення являти вмотивовану вимогу Власника із запереченням проти
  обробки своїх персональних даних;
  1.6. пред’явлення являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
  персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
  недостовірними;
  1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
  втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням,
  ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи;
1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних;
1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові
наслідки.
Розділ V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

 1. Власник звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності
  щодо Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно
  публічно розголошує персональні дані.
 2. Власник має право поширювати персональні дані споживача у випадках,
  визначених законом, якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є
  суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право
  громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її
  поширення.
 3. Власник має право поширювати персональні дані споживача з відповідного
  письмового дозволу споживача.
  Розділ VI. Знищення та видалення персональних даних
 4. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та
  використання яких споживач надає доступ Власника підлягають видаленню або
  знищенню у разі:

Розділ VIІ. Зміна Політики конфіденційності
До цієї Політики конфіденційності періодично та без попереднього
повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у
тому числі, при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до
цієї Політики конфіденційності Власником буде розміщено повідомлення на
Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом
зазначеного терміну споживач не відмовиться від їх прийняття в письмовій
формі, це означатиме, що останній погоджується з відповідними змінами
Політики конфіденційності. Просимо час від часу переглядати Політику
конфіденційності для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.